ICEBALL


November

member of Motiv 8

maintainer of the mailing list c64list@sunsite.auc.dk
April?

Motiv 8 Intro (C64) code for Motiv 8

March

member of Motiv 8

???

member of Motiv 8
December

member of Motiv 8

November

member of Motiv 8

June

Motiv 8 Intro (C64) code for Motiv 8

April?

Motiv 8 Intro (C64) design & code for Motiv 8
December

Epic Intro (C64) design & code for Epic

July?

Mechanix Intro (C64) code for MechanixJuly

Motiv 8 Intro (C64) code for Motiv 8